интереснолистовкиОбщиПолезниПътища

Ограничена видимост – правила за движение

 

  • Какво означава “ограничена видимост”?
  • Какви правила за движение трябва да се спазват при ограничена видимост?Ограничена видимост

„Ограничена видимост“ е налице при стръмнини, завои и други препятствия, които пречат на видимостта. (Закон за движението по пътищата)

ограничена видимост - завой и препятствие
ограничена видимост поради изкачване
и остър завой
ограничена видимост - завой
ограничена видимост поради остър завой
ограничена видимост - стръмнина, изкачване
ограничена видимост поради стръмнина
(изкачване)
ограничена видимост - препятствие на пътя
ограничена видимост поради препятствие
ограничена видимост
ограничена видимост поради сграда
и/или особеност на пътя

Ограничената видимост силно намалява разстоянието на видимост (от шофьорското място към пътя) при вертикални и хоризонтални криви на пътя, както и от наличието на крайпътни насаждения, сгради, стълбове, спрели автомобили, пътни съоражения и препятствия в обхвата на пътя като нарушаване целостта на пътното покритие, предмети и вещества или други, които създават опасност за движението.

Движение в условия на ограничена видимост
Движението в условия на ограничена видимост трябва да става с повишено внимание, поради повишеният риск от ПТП.

На пешеходците е забранено да пресичат платното за движение при ограничена видимост.

При ограничена видимост е забранено:

– завиването в обратна посока
– престоят и паркирането в пътни участъци с ограничена видимост
– изпреварването