ПолезниПравила за движениеправила за движение

Правила за движение: обратен завой

Знаем ли и най-вече спазваме ли правилата за извършване на маневрата „обратен завой“?

Съгласно правилата за движение завиването в обратна посока се извършва наляво от най-лявата пътна лента по посока на движението. Ако пътното платно е с недостатъчна широчина, се допуска завиването в обратна посока да започне и от друга част на платното за движение, но водачът на завиващото пътно превозно средство е длъжен да пропусне и попътно движещите се от лявата му страна пътни превозни средства.При завиване в обратна посока водачът задължително пропуска насрещно движещите се пътни превозни средства!

Ако на кръстовище, където е разрешена маневрата „обратен завой“ при завиване в обратна посока на кръстовището не се разрешава движение назад.

Завиването в обратна посока е забранено:

 • на пешеходна пътека
 • на железопътен прелез
 • на мост
 • на надлез
 • в тунел
 • в подлез
 • при ограничена видимост
 • при намалена видимост под 50 метра
 • при движение по автомагистрала
 • при движение по скоростен път
 • когато при маневрата ще пресечете еднична или двойна непрекъсната линия, разделяща платната за движение

Опреснете знанията си в правилата за движение с Изпитните листовки 2023 в режим „Обучение“ и режим „Изпит“ – онлайн или като Android приложение.