винеткизаконизаконодателство

Въвежда се смесена система за ТОЛ такса за тежкотоварните МПС и електронна винетка за леки МПС

Правителството одобри решение да бъде приет предложеният от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) модел на въвеждане на смесена система за тол такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за МПС, както и за предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване и даване на съгласие за провеждане на процедура за избор на изпълнител за комплексно обслужване при електронно събиране на пътни такси. Моделът е разработен в изпълнение на Изменение №3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Световната банка, ратифицирано от Народното събрание.

С друго решение на кабинета беше изменена Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” и след извършени проучвания беше определен нов размер на винетни такси за 2016 г.


Размерът на годишната винетна такса за Категория 3 (леки автомобили и товарни до 3,5 т) е повишен с 30 лв., месечният – с 5 лева, и седмичният с – 5 лева. Предвижда се повишаване на размера на дневната винетна такса за Категория 1 и Категория 2 с 1 (един) лев или с 5% от сегашния размер и доближаване до максималния такъв, определен в Директива 1999/62/ЕС – 11 евро.

С постановлението на Министерския съвет се определя размерът на годишната винетна такса за Категория 2 „Евро 0,1, II”, която се използва като база за изчисляване на размерите на винетните такси за другите категории автомобили при спазване на изискванията на директивата, а именно: в директивата съотношението и размера на годишните ставки за по-ниските категории ППС е 60% от стойността и съответно размера на ставките на по-високите категории ППС.

Източник: Министерски съвет


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420