Общи

Списък на специалностите, които трябва да са завършили лицата, извършващи предпътни прегледи за техническа изправност на ППС

В сила от 22.11.2011г. съгласно Приложение № 28а към чл. 57, ал. 7 на Наредба № 11 за международен превоз на пътници и товари, в сила от 22.11.2011г.

А. Висше образование с образователна степен „магистър“ или „бакалавър“
1. Двигатели с вътрешно горене.
2. Автомобилен транспорт, трактори и кари.
3. Автомобилна техника.
4. Автомобилен транспорт.
5. Селскостопански машини.
6. Транспортна техника и технологии.
7. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
8. Автомобилен и мотоциклетен спорт.
9. Технология и управление на транспорта.

Б. Висше образование с образователна степен „специалист“
1. Двигатели с вътрешно горене.
2. Автомобили.
3. Механизация на селското стопанство
4. Технология и организация на автотранспортна техника.
5. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
6. Технология и управление на транспорта.
7. Учител по практика – инструктор за обучение на водачи на МПС.

В. Средно техническо образование
1. Двигатели с вътрешно горене.
2. Автомобили и кари.
3. Автомобилна електротехника.
4. Управление на транспортно предприятие:
а) в автомобилния транспорт;
б) в градския транспорт.
5. Технология и организация на автотранспортна техника.
6. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
7. Механизация на селското стопанство.

Г. Завършили ВВУ
С придобити граждански специалности, идентични на тези от буква „А“, а така също и завършилите след 1950 г. ВВУ с профил „Автомобилисти“ с курс на обучение не по-малък от 2 години.

Д. Средно специално образование
1. Монтьор на автомобили и водач на МПС, категории „С“ или „В“.
2. Монтьор на кари и водач на МПС, категории „Т“ или „С“.
3. Автокаросерист и водач на МПС, категории „В“ или „С“.
4. Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС, категории „Т“ или „С“, или „В“.
5. Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС, категории „В“ или „С“.
6. Монтьор – водач на тролейбус.
7. Монтьор – водач на трамвайна мотриса.
8. Машинист – монтьор на ПСМ и водач на МПС, категории „С“ или „Т“.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373