абсурдизаконодателствоместанови листовкиПолезни

Из рубриката: Спорни въпроси в листовките – Кръгово движение

Отново възобновяваме рубриката спорни въпроси свързани с изпитните листовки.

Кой кога е с предимство на кръстовище с кръгово движение и защо? Знаем ли какво означават пътните знаци, които обикновено виждаме поставени преди или в самото кръстовище с кръгово движение? Защо повечето водачи мислят, че автомобил, който вече е навлязъл в кръстовище с кръгово движение винаги е с предимство?


Пример за кръгово кръстовище в София, на което този, който е навлязъл в кръговото трябва да даде предимство на дясностоящ (който навлиза в кръговото) е кръстовището на Руски паметник. На него има поставени пътни знаци относно предимството, защото е много натоварено и за да се избегнат ПТПта и въпреки това се случва тези който са в кръговото движение да не знаят, че са без предимство спрямо тези идващи им от дясно от Бул. „Македония“.

Отново повод за подобни размисли и спорове е Листовка 3, въпрос 6 от изпитни листовки за категория „В“ (Пример 1):

3_1_6

 

 

 

 

Това е въпрос свързан само с конретната описана ситуация. И в случая положението е следното:

На картинката е показано кръстовище с кръгово движение, сигнализирано с пътен знак Г12 със значението „Кръгово движение“. Този знак указва единствено, че кръстовището е кръгово и посоката на движение, в която трябва да навлезете в кръстовището.

Никъде няма поставен пътен знак относно предимството!

Това, че е кръстовище с кръгово движение съвсем не означава, че навлезлият е с предимство по подразбиране.
След като няма поставен пътен знак относно предимството, то за преминаването през това кръстовище, което в случая е кръгово, се прилага правилото за „предимство на дясностоящият“. В случая дясностоящ е жълтият автомобил и той трябва да премине пръв.

Червеният автомобил е без предимство именно, защото навлизайки в кръстовището, в ситуацията, която е показана, се намира от ляво на жълтият автомобил и следователно трябва да пропусне жълтия.

Правилото предимство на дясностоящия: „На кръстовище на равнозначни пътища водачът на пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна“.

Важно
Пътен знак Г12 е от групата на пътни знаци със задължително предписание. Той НЕ определя предимството за преминаване през кръгово кръстовище.
Пътен знак Г12 „Кръгово движение“ се поставя непосредствено преди кръстовище, в което движението е кръгово и се извършва само в указаната от стрелките посока.
След пътен знак Г12 движението се извършва само в указаната от стрелките посока.

Ако няма поставени пътни знаци относно предимството за преминаване през кръстовището (независимо от това, че то е кръгово) това означава, че това е кръстовище на равнозначни пътища. А на кръстовище на равнозначни пътища винаги се прилага правилото за предимство на дясностоящия за определяне на реда за преминаване през него. Това правило важи и за кръгово кръстовище, ако на него няма поставен пътен знак за определяне на предимството.

Така в този случай правото да премине първи през кръстовището е жълтият автомобил, защото е дясностоящ на червеният.

Друг е въпроса, че на повечето кръстовища с кръгово движение в страната, заедно с този пътен знак Г12 има поставен или пътен знак Б3 „Път с предимство“ или пътен знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство“ за улеснение на преминаването.
Но все пак, ако попаднете на кръстовище, на което ги няма поставени пътни знаци Б1 или Б3, а има само Г12 – то важи правилото за предимство на дясностоящия.

Тези, които шофират по-отдавнa са се срещали с термина „нерегулирано кръстовище“ – кръстовище, на което няма поставени пътни знаци или маркировка относно предимство за преминаване през него – или с други думи, това е кръстовище на равнозначни пътища както е записано в ЗДвП. Като такива кръстовища се възприемат и кръстовище с кръгово движение и Т-образно кръстовище, ако на тях няма поставен пътен знак или маркировка относно предимство. И тогава се прилага правилото за предимство на дясностоящия за преминаване през тях.

Ако някой от вас се сеща за реално кръстовище с кръгово движение в страната, на което има поставен само пътен знак Г12, можете да споделите с нас.

Съвсем друг би бил случая и последователността за преминаване през същото кръстовище, ако имаше поставен освен пътен знак Г12 и пътен знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство“. Ето Пример 2:

Тук обаче ситуацията е съвсем различна. В случая това е кръстовище с кръгово движение сигнализирано с пътен знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство“, поставен на пътя пред жълтия автомобил. Което за жълтия автомобил означава, че  е без предимство при навлизане в кръстовището и трябва да пропусне червения автомобил, който е вече в кръговото движение.

Поставеният пътен знак Г12 „Кръгово движение“ указва само, че това е кръстовище с кръгово движение и посочва посоката за навлизане в него за жълтия автомобил.

В този конкретен случай вече се прилага правилото: „На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство“.

 

Пример 1 и Пример 2 са два съвсем различни случая и казуси изискващи прилагането на различни правила за определяне на последователността за преминаване през кръговото кръстовище.

shofior.com


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420