законодателство

Наказания за шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества

Последно обновяване, 27 март 2023 г.

Ето ги и предвидените наказания, съгласно последните изменения на ЗДвП, за шофиране след употреба на алкохол или наркотици.

Глоби и наказания

За шофиране след употреба на алкохол, в зависимост от установената концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух:

  • над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – глоба 500 лв., отнемане на 10 контролни точки и без книжка за 6 месеца;
  • над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – глоба 1000 лв., отнемане на 12 контролни точки и без книжка за 12 месеца;

При повторно нарушение – отнемане на 15 контролни точки, без книжка от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 2000 лв.При отказа да бъде проверен за употреба на алкохол/наркотици или не изпълни стриктно разпорежданията на КАТ, или откаже медицинско изследване – водач на МПС, трамвай или самоходна машина – наказанието е отнемане на 15 контролни точки, без книжка за 2 години и глоба 2000 лв.

Освен това се налагат и наказания като:

Временно отнемане на шофьорската книжка на водач, който управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или е под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване – до решаване на въпроса за отговорността му – от 6 месеца но за не повече от 18 месеца;

Временно се спира от движение ППС на собственик, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични вещества или техни аналози – за срок от един месец.

Прекратяване регистрацията на ППС на собственик, който управлява, след като е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози – за срок от 6 месеца до една година.

Важно е да знаем:

На водача на ППС е забранено:

  • да управлява ППС под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;
  • да управлява ППС, спряно от движение.

На водача, собственика или упълномощения ползвател на моторно пътно превозно средство се забранява да предоставя моторното превозно средство:

  • на водач, който е под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или на неправоспособен водач;
  • да управлява пътно превозно средство, спряно от движение;
  • за движение по републиканските пътища, включени в трансевропейската пътна мрежа, и по такива, които са извън нея, или по техни участъци без закупен и залепен винетен стикер, валиден към момента на предоставянето.

Новите правила за проверка на употребата на алкохол или наркотични вещества и техните аналози у шофьорите – съгласно новата Наредба №1 за установяване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества и техните аналози.

*** Разходите за извършване на медицинско изследване, за вземане на биологични проби и за извършване на химическо изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или химико-токсикологично изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози са за сметка на лицето (водача), за което с техническо средство е установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или с тест е установена употреба на наркотични вещества или техни аналози или което е отказало извършването на проверка с техническо средство или тест.
***Тези разходи са за сметка на ведомството, чийто орган е назначил изследването, когато извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна или физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест и при извършването на химическо или химико-токсикологично изследване не е установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози.

До заплащането на разходите за медицинско изследване свидетелството за управление на моторно превозно средство, се отнема и не се връща на собственика.

Вижте още:

Нарушения, за които  се снемат регистрационните номера

Нарушения, за които временно се отнема шофьорската книжка

Наказания, за които временно се спира от движение МПС

Глоби и наказания за шофиране на МПС с превишена скорост


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420